تریو منهای یک( کار گروهی) Trio -1 Various Artists

trio menus one

 Trio minus one

Composers of this collection of duets are moving towards that least instrumental elemant of music; sound. For them, sound is the mainspring of music and theirs is an attempt to discern its hidden meaning. They are less concerned about musical instruments than they are about the roots of sound and time. They are modern; so, they think modern. Their theories are born through their musical creation.

Nikou Youssefi, Arash Ahmadi, Negar Behbahani, Madjid Tahriri, Alireza Ansari, Hami Haghighi and Alireza Fashami are the composers of Trio menus one

تریو منهای یک (آهنگسازان معاصر ایران)
آهنگسازان مجموعه دوئت های این آلبوم می خواهند به سوی ضد ابزاری ترین عنصر موسیقایی (صوت) حرکت کنند. آن ها صدا را خاستگاه موسیقی می دانند و می کوشند تا به رمز و راز مفاهیم و معانی مستتر در صوت خالص پی ببرند.
اعضای این گروه برای خلق آثارشان به ابزار موسیقایی فکر نمی کنند، بلکه با نگریستن به ریشه صوت و زمان، انتظار هر پشتیبانی دیگری را به فراموشی سپرده اند. چون معاصرند پس معاصر هم می اندیشند و می خواهند تئوری شان را به همراه اثرشان خلق کنند.
نیکو یوسفی،آرش احمدی، نگار بهبهانی، مجید تحریری، علیرضا انصاری، حامی حقیقی و علیرضا فشامی آهنگسازان آلبوم تریو منهای یک می باشند.
دوئت های این آلبوم:
1- دوئت برای پیانو و ویولن (1383/ مجید تحریدی)
2- دوئت برای صدای انسان و زیور آلات (1381/ نیکو یوسفی)
3- سکوت (حامی حقیقی)
4- دوئت برای پیانو و ویلنسل (1384/ آرش احمدی)
5- دوئت برای پیانو و ویلنسل (1382/ علیرضا انصاری)
6- به تیرگی های زمستان در "هشت موومان" دوئت برای پیانو و اصوات الکترونیک (1381/ علیرضا فشامی)
7- اتوبیوگرافی (دوئت برای پیانو و اصوات الکترونیک) (1383/ نگار بهبهانی)
/ 1 نظر / 37 بازدید
آزادی - برابری

دوستان، علی رغم فشارهای امنیتی و بازداشتهای گسترده، دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب تجمع خود را به مناسبت روز دانشجو (16 آذر) در دانشگاه تهران هرچه با شکوه تر برگزار کردند. دانشجویان آزادی خواه و برابری طلب اعلام میدارند که تا آزادی کامل تمامی دانشچویان دستگیر شده از پای نخواهند نشست. برای کسب آخرین اخبار و گزارشها از تجمع روز 3 شنبه و وضعیت دستگیر شدگان، از وبلاگ ما دیدن فرمایید.