بعد از ناهار می نشينيم و حرف می زنيم.

۱۱ دی ماه ۸۴ موزيک فيلم رامين پروين "بعد از ناهار می نشينيم و حرف می زنيم." را در استوديوی خصوصی حامی حقيقی ضبط کردم که پس از ميکس تا چند روز آينده برای اکران در جلسه ی پايان نامه٬ آماده می شود.

برای موسيقی متن اين فيلم کوتاه سعی کردم با توجه به فضای حاکم بر فيلم، به موسيقی مينی مال (نه از نوع امريکايی و Philip Glass ی آن!) نزديک شوم و رنگ آميزی اثر را نيز با سازهای بيشتر شنيده شده در قطعات موسيقی فولکلور انجام دهم، به گونه ای که در لحظاتی از فيلم، موسيقی، جدای از تم کلی کار به موسيقی لوکيشن و صحنه ای نزديک شده و نيز صدای نغمه های روسی را ميدهد، که اميدوارم از پس اجرای آن بر آمده باشم.

سوپرانو : سولماز بدری

کلارينت : کاوه قهرمان

گيتار، آکوردئون،گارمون و مثلث : عليرضا(نويد)فشامی 

با تشکر از حامی حقيقی برای صدا برداری کار و رامين پروين برای اعتمادش به من!

/ 0 نظر / 18 بازدید