الميرا

جمعه، آخر بهمن ۸۳، موسيقی فيلم المیرا (پريسا پروين نيا) را که در فضای ماهور و چهارگاه نوشتم، در استوديوی خصوصی حامی حقيقی ضبط کرديم. موسيقی "الميـــرا"  برای آوا و زنگوله نوشته شده که نگار بهبهانی آن را اجــرا کرد.

با تشکر از حامی ، پريسا و رامين پروين برای همراهی شان.

/ 2 نظر / 10 بازدید
ساسان . م . ک . عاصی

آقا نويد خان فشامی ... هميشه پر کار و پر انرژی باشی ... من که از شنیدن فقط اخبار کارهای خوبت را هم کلی خوشحال می شم... به اميد ديدنشان ... والبته شنیدنشان ( این کار آخرت به نظرم باید خیلی جاب باشه... من شخصا حاضرم هر جا بخوای به عنوان شاهد موزیسین و کارگردان خوب بودنت حاضر بشم ... البت اگه قابل بدونی)هميشه و هميشه سربلند و پيروز باشی همانطور که هستی و بهتر ... امضا : اون آقاهه که شونه خالی می کنه!!! مخلصم.

xxx

و من شيفته آن فضای ماهور و چهارگاه مآبانه !!!