دردی که آدم حسی٬احساس می کند٬بی انتهاست...

(رضا براهنی)

/ 1 نظر / 10 بازدید
خسرو

و اینک آفتاب سرخ/به پشت شانه کوهم/ سر سنگین خود را می‌زند بر سنگ/ و دشت سینه ‌ام تاریک می‌گردد به پشت پلک‌های شب(براهنی)سرخ باشی رفیق!