تولدی ديگر

متنی که از نظرتان می گذرد٬ نامه ی شاهرخ بحرالعلومی ست برای دست اندرکاران و خوانندگان مجله ی اينترنتی پرشيا فيلم٬ که از آنسوی آبها فرستاده شده و به درخواست ايشان در اين وبلاگ گذاشته شده است.

شاهرخ جان آرزومند موفقيت ها و منتظر ديدن فيلم زيبايت هستم.

نويد فشامی

 

جشن فجر و عيد سينمای ايران بار ديگر از راه می رسد، پرشيافيلم سه ساله می شود، جشنواره فيلم فجر بيست و سه ساله می شود و من و انقلاب بيست و شش ساله، من برای ساختن فيلم خود به ناچار راهی سفری شدم که از همراهی هميشگی خود با عيد سينمای ايران و پرشيافيلم دور مانده ام از پابه پای جشنواره سايت به دوش دويدن، از اين سينما تا آن سالن سينما دوربين بدست دويدن، گسترش اعضای سايت با فرم شناخته شده سياه و سفيد، از خبرنامه فجر پرشيافيلم و حک آخرين اخبار جشنواره بر صفحه اصلی پرشيافيلم، اجرای برنامه تلويزيون و بررسی عملکرد روزانه جشنواره فيلم، دور مانده ام!

تنها چيزی که تحمل اين دلتنگی پر فاصله ظاهری را می کاهد اين است که آمده ام فيلم مستندی را که از ايران آغاز کرده ام به پايان برسانم، اين مستند در راستای ادبيات داستانی ايران و پيدايش نقد ادبی در ايران ساخته می شود و بيش از هفتاد درصد کار به اتمام رسيده است صدای مهربانی از آن سوی سيم و پس کوهها و درياها نويد تولدی ديگر را می دهد. تولدی ديگر برای پرشيافيلم که به سان نهالی کوچک سه سال پيش کاشته شده و بقدر بضاعت من و يارانم به بار نشست و حال در آستانه سه سالگی در دست طراحی کلی است تا آن چه آروزی سه ساله ما بود تجلی يابد و ثمر دهد.

به راستی که سپاسگذاری و تشکر از ياران وفاداردر صدا و سيم و کاغذ و سفر ميسر نيست، اما وظيفه دارم به واسطه مجال رخ داده از شما خوانندگان و حاميان پرگذشت و ياران دست اندرکار سايت قدردانی کنم و يادآور شوم که اگر ياری ايشان نبود هرگز نمی توانستم شاهد اين روز تولد و يا آنروز تولد آغازين باشم،

پدر و بزگتر ما پرشيافيلمی ها از آن سوی سيم يادآور می شوند، "پرشيافيلم متعلق به همه عاملان و حاميان خود است و بايد هر روز بهتر از ديروز همان گامی ديگر در مسير اعتلای سينمای ايران را به خاطر آورد"

تولدی ديگر از راه می رسد و اميدواريم باياری هميشگی همکاران سخت کوش لذت خدمت به اهل سينما را بهتر تجربه کنيم، از همه همراهانم که در اين دو سال گذشته، چه روزهای سردبيری من و چه دوران مسئوليت بيشتر مرا پذيرفتند و اختلاف سليقه ها را کنار زدند و درک و آرمان مشترک را جايگزين کردند تشکر می کنم،

دوست و برادر عزيزم جناب مهندس مجيد قنبری که تلاش مستمر توأم با علاقه اش هدايتگر کار عملی و علمی پرشيافيلم است در کنار طراحان ورزيده سايت تغييرات کلی و ساختاری سايت را با نظارت و بررسی خود به اجرا خواهند گذاشت که من بيش از هميشه قدردان زحمات ايشان هستم.

آقای علی کوهستانی دوست هنرمند و جوان من در آستانه سه سالگی پرشيافيلم بخش اجرائی سايت را هدايت خواهند کرد، بانظر به تجربيات و پشتکاری که در ايشان سراغ دارم اميدوارم در نبود من، بروزرسانی اخبار و تهيه مطالب را به بهترين صورت به انجام رسانند ، توفيق همه ياران را از خداوند خواهانم و در سايه زحمات عزيزان هر هفته در همين ستون از سر عشق و نه عادت با شما خوانندگان عزيز، خواهم بود.

می گويند عمر سفر کوتاه است، آن که سفر می رود، سفر نمی رود ، مگر آن که وطن نيز با او برود!

پرشيافيلم سه ساله می شود، جشنواره فجر بيست و سه ساله، و انقلاب بيست و شش ساله، اميد که باشند و قرن ها ادامه يابند.

شاهرخ بحرالعلومی

تورنتو- کانادا      

متن کامل

/ 0 نظر / 13 بازدید