گروه ايمژ

دو شنبه ۲۱ خرداد ۱۳۸۶ - ساعت ۲۰:۳۰ - ۱۷

خانه هنرمندان ایران

نمایش ۴ ویدیو آرت از «گروه ایمژ»

روز سفید : نگار بهبهانی - ۳ دقیقه

در یک شب بارانی ماهی در خواب دید : عاطفه خادم الرضا - ۳ دقیقه

مونو پاپ (MONO-POP) : نوید فشامی- ۳ دقیقه

پژواک : کاوه قهرمان - ۳ دقیقه

این نمایش به مناسبت رونمایی" نگاره " فصلنامه تخصصی هنرهای تجسمی ترتیب داده شده است.

/ 0 نظر / 49 بازدید