خيابان های نقاشی

 تدوين فيلم کوتاه  تجربی خيابان های نقاشی را چند روزی است که به پايان رسانده ام. اين فيلم، در ماه اوت ۲۰۰۴ در مسکو فيلمبرداری شده و به حال و هوای خيابان ها و ميادین آن ديار می پردازد. در "خيابانهای نقاشی"  نيز همچو "تا صبح يلدا" بر بداهه پردازی تاکيد داشته ام و اکثر برشهای فيلم در حين فيلمبرداری صورت گرفته است.

 نسيم فشامي، نيما زمردی، نگار بهبهانی و يک نقاش روس  از اسامی قابل ذکر در مدت شکل گيری اين فيلم هستند.

/ 0 نظر / 13 بازدید