باور

از وصل خجسته ی بادها

به اين گلهايی

که در باغچه می پوسند

 دو سه باور برای ما 

مانده است:

باور اول که باوری نيست

باور دوم که باور اول را باور نمی کند

باور سوم که همه ی باورها را انکار می کند.

احمدرضا احمدی

/ 0 نظر / 10 بازدید